Objaśnienie skrótów

  1. Dz. U. - Dziennik Ustaw
  2. S.A. - Spółka akcyjna
  3. PGKiM Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  4. O. - Oczyszczalnia Ścieków
  5. Sieć wod.-kan. - Sieć wodno kanalizacyjna
  6. NFOŚIGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  7. WFOŚIGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  8. RN. - Rada Nadzorcza
  9. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

metryczka


Wytworzył: Przemysław Jasiński (7 września 2017)
Opublikował: Przemysław Jasiński (7 września 2017, 10:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839